Zakładanie lub zmiany w księdze wieczystej – co powinieneś wiedzieć?

Zakup i sprzedaż budynku lub działki jest czynnością prawną związaną na stałe z wpisaniem nowego posiadacza do księgi wieczystej. Takiego wpisu w większości przypadków dokonuje notariusz za pomocą wniosku ujętego w akcie notarialnym. Księga wieczysta umożliwia na wyeliminowanie jakichkolwiek obiekcji powiązanych z obecnym posiadaczem danej posesji. Uwzględnia także wszystkie dane o posesji i potencjalnych hipotekach jakie na niej ciążą. Można uznać, że księga wieczysta umożliwia zapewnienie prawnego bezpieczeństwa zarówno właścicielowi, jak i przyszłemu nabywcy posiadłości. Księga uwzględnia całą historię nieruchomości, jej wcześniejszych oraz teraźniejszych właścicieli. Kupując nieruchomość trzeba skontrolować jej sytuację w księdze wieczystej, czy nie ciąży na niej hipoteka.

Powinność zarejestrowania księgi wieczystej

Księga wieczysta umożliwia zbieranie wiadomości o sytuacji prawnej danej nieruchomości. Obecnie jest to obowiązkowy dokument wszystkich nieruchomości czy to działki, czy domu. W 1982 roku została uchwalona ustawa o księgach wieczystych i hipotece, która określa reguły jej zakładania oraz ewentualnych zmian. Warto podkreślić, że nadal w Polsce istnieją jeszcze nieruchomości, które nie mają założonej księgi wieczystej. Jest to skutkiem tego, że handel nieruchomościami po wojnie miał charakter nieformalny dotyczy to szczególnie niewielkich miejscowości podwarszawskich czy wsi takich jak Legionowo, Serock, Okuniew. Mimo wszystko księga wieczysta może okazać się niezbędna, kiedy właściciel nieruchomości postanowi ją odsprzedać. Z całą pewnością przyszły nabywca będzie chciał mieć wgląd w księgę wieczystą. Przyjmuje się, że informacje które się w niej znajdują są pewne i ukazują faktyczny stan prawny nieruchomości. 

Jak założyć księgę wieczystą?

Żeby założyć księgę wieczystą, posiadacz nieruchomości musi wypełnić stosowny wniosek w wydziale ksiąg wieczystych. Znajduje się on w sądzie rejonowym, w rejonie którego połozona jest nieruchomość. Jeżeli nieruchomość ma nałożoną hipotekę, posiada więcej niż jednego właściciela, jeżeli posiadłość zajmuje więcej niż jedną działkę, wtedy trzeba złożyć dodatkowe dokumenty. Czy tylko właściciel nieruchomości ma prawo złożyć taki wniosek? Nie tylko. Zarejestrować księgę wieczysta mogą też:

  • posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu,
  • wierzyciel mający prawo, które może być wpisane do księgi wieczystej,
  • osoba z ograniczonym prawem rzeczowym,
  • w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego przez państwo, wniosek składa odpowiednia jednostka organizacyjna.

Samo założenie księgi wieczystej to koszt około 100 złotych. Do tego należy dodać właściwe wpisy, z tego powodu można powiedzieć, że całkowity koszt założenia księgi wieczystej to ok. 800 zł. Na pewno rejestrację księgi wieczystej możemy zlecić także notariuszowi, który za odpowiednią opłatą i zebraniu potrzebnych dokumentów złoży wniosek za nas.

Dokonanie wpisu w księdze wieczystej – kto może o to wnioskować? 

Zazwyczaj wpis do księgi wieczystej o zmianie właściciela nieruchomości wykonuje notariusz na wniosek, zawarty w akcie notarialnym. Tak jak w przypadku zakładania księgi, dokumenty składa się do sądu rejonowego odpowiedniego dla określonego regionu na którym znajduje się nieruchomość. Złożenie wniosku i zmiana w księdze to koszt rzędu 200 zł, opłatę tę pobiera od nas notariusz przy podpisaniu aktu notarialnego. Każda zmiana właściciela nieruchomości musi zostać odnotowana w księdze wieczystej. Warto również nadmienić, że takiej zmiany może dokonać również właściciel nieruchomości dołączając do wniosku formularze potwierdzające jego prawa do tej nieruchomości.