Zajęcia terapeutyczne dla dzieci – poznaj je

1. Zajęcia montessori

Główne założenia metody montessori w Ostrowie Wielkopolskim to:

  • Brak kar i nagród. Ten system kładzie duży nacisk na swobodę i dzieci czy też wykształcenie samodzielnej motywacji {aby się uczyć|aby zacząć się uczyć|do nauki
  • Swobodna atmosfera pomiędzy dziećmi. W montessori nie ma rywalizacji między uczniami. Maluchy uczą się od siebie nawzajem, wspierają się i pomagają sobie nawzajem. One samodzielnie decydują, gdzie, czego i jak długo chcą się uczyć w danym momencie. Warto też dodać, że dzieci podczas nauki mogą swobodnie poruszać się po sali.
  • W grupie lub w klasie znajdują się dzieci w różnym wieku, z trzech kolejnych roczników. W związku z tym, że dzieci uczą się w swoim tempie, a program nauki jest spersonalizowany, bo każde dziecko ma inne potrzeby, zdolności a także zainteresowania.
  • Zadaniem nauczyciela jest wsparcie i pomoc swoim podopiecznym. Musi on podążać za uczniem oraz pomagać mu w odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień.

Jak powinno wyglądać miejsce nauki?

Pamiętajmy, że w sali, w której dziecko się uczy powinien panować porządek. Maluchy mają do dyspozycji pomoce dydaktyczne, które są dobrane przemyślanie.

1. Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna jest to proces, w którym mózg organizuje docierające do niego informacje płynące z ciała i środowiska, a następnie wysyła odpowiednią reakcję. Zmysły kluczowe dla integracji sensorycznej którymi są dotyk, równowaga oraz czucie ciała mają spore znaczenie w codziennym życiu. Integracja sensoryczna jest podstawą optymalnego rozwoju i działania reszty wyższych zmysłów oraz umiejętności. Czym one są? Jest to np wzrok, słuch, mowa, umiejętność chodzenia czy też zdolność wykonywania precyzyjnych czynności. Zaburzenia integracji sensorycznej występują, kiedy mózg jest niezdolny do prawidłowego przetwarzania bodźców zmysłowych. Dziecko wówczas ma problem z wykonaniem i zaplanowaniem swoich własnych działań, może być przesadnie ruchliwe albo mieć problemy ze skupieniem. Pojawiają się także zaburzenia z koordynacją ruchu, umiejętności pisania czy też czytania.

2. Fizjoterapia

Fizjoterapia opiera się na kompleksowym działu, które ma na celu poprawę, przywrócenie a także utrzymanie zdolności ruchowych i funkcjonalnych pacjenta. Bardzo istotne jest również to, iż jest w to włączone również działanie profilaktyczne, które ma przeciwdziałać wystąpieniu kolejnym epizodów. Celem uzyskania ten poprawy zdrowia, fizjoterapeuta stosuje kinezyterapię, innymi słowy terapię ruchem czy też terapię manualną która polega na masażach i technikach wykonywanych ręką fizjoterapeuty.

3. Psychoterapia

Psychoterapia dla osób dorosłych w głównej mierze wiąże się z rozmową z psychoterapeutą. Z uwagi na to ogromna część osób nie wie,, jak prowadzona jest psychoterapia dla dzieci. Metody terapeutyczne dla dzieci dobiera się w odpowiedni sposób do wieku dziecka i jego możliwości poznawczych. Najmłodsi swoje trudności w dużej mierze pokazują w zabawie, w związku z czym, jeśli mniejsze dziecko, terapeuta bazuje na tej aktywności. Dodatkowo często korzysta z różnych gier, co sprzyja nawiązaniu z dzieckiem więzi, dowiedzieć się co lubi robić. Taka relacja pomiędzy terapeutą a dzieckiem jest ważna. Istotnym elementem pracy teraupety z dzickiem jest także zabawa w oparciu o rysunek. Maluchy tak mogą wyrazić swoje uczucia i obawy. Bardzo podobnie jest, w sytuacji, gdy teraputa wraz z dzieckiem tworzą opowiadani. Maluch, tworząc opowiadania wspólnie z psychoterapuetrą, często bohaterowi przypisuje własne cechy lub opisuje jego życie, jako podobne do swojego.