W jakich czynnościach notarialnych niezbędny jest notariusz?

Wielu z nas prędzej czy później stanie w sytuacji, kiedy konieczne stanie się pójście do notariusza. Wykaz usług notarialnych jest bardzo długi i zróżnicowany. Według zasad prawnych notariusz to profesja zaufania publicznego, w pewnych momentach tytułuje się go ponadto oficjelem państwowym jak i funkcjonariuszem publicznym. Jak widać, jak to niezwykle odpowiedzialna rola, wobec tego osoba będąca na tym stanowisku miała obowiązek przejść wiele zagadnień przygotowujących do zawodu. 

Notariusz z Legionowa – kim jest?

Notariusz to postać, która desygnowana jest w momencie, gdy strony chcą przyznać jakiemuś precedensowi formę prawną – notarialną. Jest to postać zobowiązana do pilnowania odpowiedniego toku formalności klienta oraz zabezpieczeniem jego praw. Notariusz to prawnik, który jest uprawniony do sporządzania tak zwanych aktów notarialnych, do których wedle krajowego prawa niezbędna jest obecność notariusza. Dodatkowo notariusz jest zobowiązany do udzielenia petentowi wszystkich rad koniecznych do ukończenia formalności.

Oprócz obowiązków, notariusz posiada też zasady, które musi respektować. Przykładowo nie jest uprawniony by realizować procedury notarialne, które odnoszą się do jego rodziny – małżonka, krewnych, osób przysposobionych.

Sprzedaż nieruchomości – nie obejdzie się bez pomocy notariusza

W sytuacji, gdy zastanawiasz się nad zakupem działki, domu czy mieszkania – niezbędna będzie pomoc notariusza. W wypadku umów sprzedaży związanych z nieruchomościami notariusz ma obowiązek przygotować akt notarialny, który sprzedający i nabywca powinni podsygnować. W wypadku oczekiwania na zdanie działki istnieje także opcja podpisania umowy przedwstępnej. W momencie, gdy zbywający się nie będzie wykonywał zobowiązań z umowy, inwestor ma prawo dobiegać swych praw na drodze sądowej.

Testament – pomoc notariusza będzie niezbędna

Wedle prawa testament niezapewniony przez notariusza jest równie obowiązujący, co ten potwierdzony. Niemniej jednak czy jest on wiarygodny? W sytuacji, gdy chcemy mieć przeświadczenie, że nasza wola zostanie spisana nieprzemijalnie i niepodważalnie, powinniśmy skorzystać z usług notarialnych. Notariusz sporządzi oświadczenie notarialne, które od razu nabierze mocy prawnej.

Notariusz a umowa najmu

Istnieje wiele przypadków, kiedy nie pomyślimy o tym, aby sporządzić umowę najmu zatwierdzoną przez notariusza. Jest to ogromny błąd, który może rzutować złymi następstwami w sytuacji problemów z wynajmującym lub właścicielem mieszkania. Jeśli wynajmujemy komuś lokal, umowa notarialna może okazać się wybawieniem, kiedy nie mamy do końca ufności do mieszkańców. W momencie dochodzenia żądań posiadamy mocną podkładkę i jesteśmy chronieni przez prawo. Koszty tych umów są o wiele niższe, niż w przypadku stworzenia standardowego aktu notarialnego.

Tekst powstał na podstawie informacji ze strony: notariusz-legionowo.com.pl