Szkoła podstawowa dwujęzyczna – jak wyglądają lekcje?

Prywatna szkoła podstawowa w Gdańsku ma ogrom plusów. Język obcy traktowany jest w dwujęzycznej szkole na równo z językiem ojczystym. Gdańsk, Wrocław czy Warszawa to jedne z miast w których znajdziesz taką szkołę. Czy zdajesz sobie sprawę, że nauka w drugim języku od wczesnego wieku jest korzystne na rozwój intelektualny malucha. Warto także wspomnieć, że klasy w szkołach dwujęzycznych są na ogół mniej liczne. Dzięki czemu nauczanie jest bardziej zindywidualizowane i dopasowane  do zapotrzebowań konkretnych uczniów.

Jak przygotować dziecko do nauki w szkole dwujęzycznej?

Sprawdzonym sposobem na przygotowanie pociechy do nauki w takiej szkole jest wcześniejsze oswojenie go z językiem obcym. Maluchy, mające w wieku od 3 do 5 lat kontakt z obcym językiem, przyswajają go w sposób naturalny. Pamiętaj również, że podstawowa znajomość języka obcego to warunek konieczny przyjęcia do szkoły tego typu. Właśnie dlatego powinno się zadbać aby maluch od małego mówił w drugim języku.

Nauczanie dwujęzyczne – co to jest?

Nauczanie dwujęzyczne to system oparty na nauczaniu konkretnych przedmiotów w dwóch językach. Efektem tego prowadzi się do rozwoju wyższych kompetencji językowych, które osiągają uczniowie. Zalety tego stylu nauczania to:

  • ustanawianie postaw zrozumienia odmienności geograficznej i tej w kulturze obszaru językowego który różni się ojczystego;
  • poznawanie książek, kultury a także historii krajów innych niż ojczysty;
  • sprawniejszy dostęp do zagranicznych programów związanych z nauką;
  • zachodzi możliwość zagranicznej edukacji.

Jak nauczanie dwujęzyczne wygląda w praktyce?

Nauczanie dwujęzyczne jest to zintegrowana nauka przedmiotowo – językowa, dążące do swobodnego posługiwania się przez uczniów w mowie jak i w piśmie językiem ojczystym a także obcym na jednakowym poziomie. Niemniej jednak nauczanie dwujęzyczne nie jest realizowane na tych lekcjach: języka polskiego, historii a także geografii Materiałami dydaktycznymi na wszystkich zajęciach dwujęzycznych są zarówno polskie podręczniki, i źródła w języku obcym. Taka metoda sprawi, że realne staje się opanowanie wiedzy zdolności językowych w szerokim zakresie.

Jak wygląda spojrzenie neurodydaktyki na nauczanie dwujęzyczne?

Badania z zakresu neurodydaktyki mówią nam, iż nauczanie w szkole tego typu zdecydowanie usprawnia rozwój mózgu oraz zwiększa osiągane przez uczniów wyniki, co więcej zapewnia im szeroki rozwój. Osoby dwujęzyczne mają zdecydowanie wyższy poziom myślenia będącego podstawą twórczości. Ponadto badania wskazują też, że dwujęzyczność może przynieść liczne korzyści poznawcze. Maluchy które znają oba języki, szybko zyskują świadomość językową, co oznacza, że są świadome z tego, że język jest kodem, podlega pewnym regułom. Dzięki temu dzieci zdecydowanie szybciej oraz o wiele skuteczniej brać się za naukę kolejnych języków.

Nauczanie dwujęzyczne a przyszłość zawodowa

Nauczanie dwujęzyczne realizuje się w oddziałach dwujęzycznych  w polskim systemie edukacji a uczniowie przystępują do egzaminów maturalnych które są zgodne z polskimi wymaganiami. Niemniej jednak uczunień zyskuje dużo większą ilość punktów z z języka obcego w rekrutacji na studia w Polsce. Powinno się także podkreślić, że ilość kierunków w których wykłady prowadzone są po angielsku oferowanych przez renomowane uczelnie w kraju szybko wzrasta. Ponadto zdecydowanie łatwiej kończąc szkołę dwujęzyczną aplikować na uczelnie,  która jest za granicą.