Rosnąca popularność prywatnych liceów – co oferują?

Szkoła średnia to nie przelewki. Młodzież rozpoczynający w niej naukę znajdują się u progu dorosłego życia. Decyzja związana z odpowiednim wyborem szkoły średniej może rzutować na całe życie(a). Biorąc pod uwagę stan polskiej(go) edukacji coraz częściej opiekunowie decydują się na zapisanie swoich pociech w prywatnych szkół(ach). W związku z tym, warto rzucić okiem co proponują licea prywatne. Gdańsk, Kraków, Wrocław, ale też mniejsze miasta cechują się dużym i różnorodnym wachlarzem ofert.

Przewagi prywatnych liceów nad publicznymi

Prywatne nauczanie ma się w Polsce coraz lepiej. Wynika to przynajmniej kilku czynników. Jednym z nich jest niedofinansowanie sektora publicznego przez państwo. Można się także spotkać z argumentem, że poziom edukacji w szkołach publicznych stale ulega obniżeniu. Licea prywatne ze względu na swoją finansową niezależność od państwowych dotacji mogą zapewnić sobie na pokonanie tych przeszkód. Przeważnie pomimo obowiązującym(ch) stereotypom(ów) zapewniają wysoki poziom kształcenia. Nacisk w tego typu placówkach kładziony jest głównie na naukę języków obcych i regularny rozwój nastolatka. Prywatne liceum w Gdańsku niejednokrotnie korzysta z innowacyjne(ych) pomocy naukowych. Ponadto zespół pedagogiczny(a) jest złożona z doświadczonych praktyków o dużej wiedzy i otwartym spojrzeniu. Zamknięta rekrutacja(i) skutkuje tym, że liczba uczniów bywa ograniczona, co również może nieść z sobą pozytywne efekty. Dzięki temu, pedagog może poświęcić każdemu uczniowi więcej czasu na indywidualne konsultacje.

W zasadzie jedynym(ą) wadą liceów prywatnych są ich koszty. Wynika z tego, że nie każdego rodzica stać na pokrycie kosztów. Należy tu jednak dodać, że w dużej ilości szkół(ach) uiszczenie czesnego zawiera w sobie różne wycieczki, wyjścia do kin, muzeów bądź teatrów. 

Z jaką ofertą wychodzą do rodziców i uczniów prywatne licea

Poprzez rosnącą(ej) rywalizację(i) na rynku, licea prywatne starają się aby prześcigać się w oferowanych młodym ludziom i ich rodzicom warunkach. Jest to korzystne zjawisko z perspektywy zainteresowanych.

Prywatne szkoły prezentują się jako instytucje naciskające na dobre stosunki międzyludzkie – na pracę grupową a także samodzielną. Dzięki dosyć małym grupom lekcyjnym, uczniowi dedykuje się więcej czasu poprawiając jego silne atrybuty i zmniejszając jego mankamenty. Takie podejście daje szansę na ułatwienie w odnalezieniu zainteresowań i predyspozycji u licealisty. Pomoc w rozwoju przynosi w rezultacie mocne przygotowanie do wejścia w dorosłość oraz na rynek zawodowy.

Opróćz tego spory nacisk kładzie się na prowadzenie wszelkiego typu warsztatów, spotkań z ciekawymi osobami czy też zajęć praktycznych. Dzięki temu uczeń ma szansę zyskać wiedzę nie tylko akademicką, ale też praktyczną. Ponadto wiele szkół nawiązuje kooperację z uniwersytetami. Otrzymują dzięki temu zaplecze od najlepszych specjalistów w określonych dziedzinach.

Jak przebiega rekrutacja do prywatnego liceum?

Decydując się na tego rodzaju liceum przede wszystkim trzeba brać pod uwagę zainteresowania ucznia, a także wymagania, które przed sobą wyznacza. Warto przed podjęciem ostatecznej(go) wyboru spędzić jakiś czas na przemyśleniu nad przyszłością. Określony i wiedzący czego chce uczeń dzięki należytemu wsparciu rodziców i nauczycieli może osiągnąć więcej. Nabór do prywatnego liceum zaczyna się od kontaktu z sekretariatem, potem dochodzi do indywidualna(ej) konwersacji rodziców i kandydata z przedstawicielstwem placówki. Na bazie tego typu wywiadu środowiskowego najczęściej zapada decyzja o kwalifikacji ucznia do następnych w kolejności etapów rekrutacji. Podsumowując – warto być świadomym jakie wartości przyświecają liceum i upewnić się, że uzupełniają się z celami ucznia i jego rodziców.