Pomyłki biura rachunkowego – kto za nie odpowiada?

Nadzorowanie księgowości nie jest łatwym wyzwaniem, dlatego wielu przedsiębiorców zleca to zadanie fachowym biurom księgowym. Jest to istotny element prowadzenia działalności gospodarczej. Niewłaściwie prowadzona księgowość może stać się źródłem wielu problemów. Decydując się na prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe, trzeba znaleźć jak najlepsze. Często przedsiębiorca, który zawiera umowę z biurem rachunkowym czuje się bezpiecznie – wszak zlecił to zadanie w ręce profesjonalistów, a sam musi jedynie płacić podatki. Niestety, nie można zapominać, że w przypadku popełnienia błędu przez księgowego, konsekwencje może ponieść sam właściciel firmy.  Czy biuro rachunkowe także jest odpowiedzialne za powstałe błędy? W jakim zakresie skutki może ponieść właściciel firmy, a w jakim biuro rachunkowe?

Komu można powierzyć odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest niezwykle ważną sprawą przy posiadaniu działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca nie chce robić tego samodzielnie, musi znaleźć dobre biuro rachunkowe. Osoba prowadząca biuro rachunkowe nie może robić tego w postaci nierejestrowanej działalności gospodarczej, ponadto musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto nie powinna być też skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa skarbowe. Wybierając biuro rachunkowe, trzeba także zwrócić uwagę na fakt, czy ma ono ubezpieczenie w kwestii odpowiedzialności cywilnej za straty wynikłe w związku z prowadzoną działalnością. Wiele odpowiedzialnych biur księgowych można znaleźć m.in. w Koszalinie.

Biuro księgowe – zakres odpowiedzialności

Kiedy właściciel firmy podejmie decyzję, że pragnie skorzystać z usług wyspecjalizowanego biura księgowego, musi to zgłosić urzędowi skarbowemu. Warto pamiętać, że ma on na to 15 dni od chwili, kiedy biuro rachunkowe z Koszalina dostanie dokumenty. Mimo to, za wszystkie dokumenty nadal odpowiada właściciel firmy w przypadku jednoosobowej działalności, a nie biuro rachunkowe. Przy większych przedsiębiorstwach odpowiedzialność ponosi kierownik albo członek zarządu. Należy wspomnieć, że księgowy nie odpowiada za nie zapłacone podatki. Jego zadaniem jest jedynie przesłanie do urzędu rozliczenia. Przedsiębiorca odpowiada również za potencjalne skutki błędów. Odpowiedzialność przedsiębiorcy ma związek z tym, że często zdarza się, że nie doniesie on wszystkich potrzebnych dokumentów na czas. Wówczas nieprawidłowo policzony podatek był skutkiem niedopatrzenia samego przedsiębiorcy, a nie księgowego.

Czy biuro księgowe ponosi jakąś odpowiedzialność?

Na pewno nie jest tak, że biuro księgowe nie jest obarczone żadną odpowiedzialnością. To, kiedy odpowiedzialność ponoszą księgowi można zapisać w umowie podpisanej pomiędzy biurem rachunkowym a przedsiębiorcą. Wówczas biuro będzie musiało naprawić szkody, jakie wynikły z niewłaściwego wykonania swoich zobowiązań. Niestety, nie jest to prosty proces. Aby móc wyciągnąć konsekwencje z błędu biura rachunkowego przedsiębiorca powinien udać się do sądu i wnioskować o odszkodowanie od biura księgowego. W sytuacji zwycięskiej sprawy odszkodowanie opłaca ubezpieczyciel, przez co biuro nie zbankrutuje. Z tego powodu ubezpieczenia biur rachunkowych są obligatoryjne. Oczywiście odpowiedzialność biura księgowego w przypadku popełnienia wykroczenia jest pewna. Kiedy działania księgowego będą udowodnione jako wykroczenie podatkowe albo przestępstwo, wówczas odpowiedzialność ponosi sam księgowy, lub właściciel biura księgowego. Istnieje jedna sytuacja, kiedy odpowiedzialność ponosi zarówno księgowy jak i przedsiębiorca. Przepisy kodeksu karnego skarbowego mówią, że dwie strony odpowiadają za brak rzetelności przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. 

Dlaczego opłaca się korzystać z usług biur księgowych?

Analizując wszystkie za i minusy, można uznać, że warto korzystać z oferty biura księgowego. Można wtedy być pewnym, że dokumenty znajdują się w rękach profesjonalistów znających się na rzeczy. Jeżeli przedsiębiorca znajdzie godne zaufania biuro rachunkowe, powinien tylko o czasie dostarczać wymagane dokumenty i regularnie opłacać podatki. Szukając dobrego biura można zasięgnąć opinii innych klientów.