Nauka angielskiego – w grupie czy jeden na jeden? online lub stacjonarnie?

W aktualnych czasach znajomość oraz sprawne komunikowanie się językiem angielskim oraz w mowie jak i piśmie buduje podwaliny w codziennej egzystencji pośród ludzi komunikujących się innym językiem niż ten, który dla nas stanowi tzw. język bazowy. Mowa teraz zarówno o sytuacji, w której przebywamy za granicą np. w podróży, wyjeździe służbowym lub na wyjeździe zarobkowym, oraz w chwili, gdy napotykamy w codziennym życiu cudzoziemca – pyta o kierunek albo godzinę. W odległej przeszłości językiem powszechnym była łacina stanowiąca podstawową sposób porozumiewania się, raczej w kręgach uczonych. Zacieranie się granic w  porozumiewaniu się między sobą ludzi z innych krajów wymogło odnalezienie języka bardziej dostosowanego dla większego grona ludzi. To z kolei wywołuje potrzebę powstania odpowiedniego sposobu kształcenia, który stanie się dostosowany do ewentualnego ucznia lub grupy kursantów. Mówimy tu zarówno o konsultacjach indywidualnych, podczas których kursant jest jeden na jeden z nauczycielem jak i o sposobności tworzenia wieloosobowych zespołów, mających okazję się spotkać w miejscu przynależnej do konkretnej firmy. Rozwój technologiczny, a precyzyjnie – stworzenie Internetu dało możliwość stworzenie nauki online, która polega na nauczaniu przy pomocy różnych stron, czy aplikacji. Mnogość sposobów na naukę języka w dzisiejszych czasach pozwala na perfekcyjne dopasowanie do konkretnego kształcenia do indywidualnych potrzeb każdego kursanta. Ilu ludzi tak wiele motywów do nauki języka. Podobnie jest ze sposobami.

 Samodzielnie czy razem? Zalety i wady danych metod kształcenia.

Z nauką języka jest trochę jak z uprawianiem sportu im szybciej zaczniemy tym więcej uda nam się osiągnąć (lub mniejszym kosztem niż jeśli tego nie robili), w co znakomicie wpasowuje się trend „angielski dla dzieci”. Perfekcyjnym przykładem są wychowankowie języka angielskiego w Skierniewicach, którzy przy pomocy nauki od najwcześniejszych lat edukacji wygrywają w zawodach językowych na największych zawodach rangi ogólnopolskiej.

Poza teoretyczną nauką, ważna, a nawet bardziej pożądana w realnym podnoszeniu naszych zdolności jest nauka praktyczna. Praca z indywidualnym korepetytorem umożliwia na zupełne oddanie się pracy nad zdolnościami jednej człowieka oraz pozwala przekazywanie wiedzy w bardzo zrozumiały i rzetelny sposób. Prywatne zajęcia odbywają się w hermetycznych warunkach, które eliminują wszystkie dystraktory w postaci innych uczniów i dają zupełne skupienie się osobie kształcącej, jeśli posiada problemy ze skupieniem.  Jednak przewagą działania w grupie, jest to, że mamy do czynienia z różnymi osobami, wśród których każdy jest osobną jednostką i np. w nauce umiejętności werbalnych stawia przed nami, inne wyzwania. Funkcjonuje to również w przeciwną. Jest bardzo ważne, bo niejednokrotni  w nauczaniu indywidualnym prowadzi do wywołania stagnacji ze strony instruktora i przestaje nas zaskakiwać, a dobrze wiemy, że fundamentem rozwoju jest opuszczanie swojej strefy komfortu i dawanie rady w trudnych sytuacjach. Nigdy nie mamy pewności jak zaskoczy nas kolega albo koleżanka z zespołu, co pcha nas do zdrowej współzawodnictwa. Chcemy potrafić więcej, aby umieć więcej i nie pozwolić się zaskoczyć lub popełnić głupich błędów, których pragniemy unikać, zwiększajac nasze umiejętności. Jest to całkowicie normalne.

W w zespole siła

Biorąc pod rozwagę wszystkie powyższe argumenty opowiadające się zarówno za nauczaniem indywidualnym jak i online należy zdecydowanie uznać, iż dużo lepszym, bo perspektywicznym wyjściem będzie wybranie na lekcje online, ponieważ nauka języka wśród większej liczby ludzi  którym przyświeca ten właśnie jeden cel jest dużo łatwiejsza i zdecydowanie skuteczniejsza niż w kwestii zajęć indywidualnych, które są przydatne w chwili nadrobienia indywidualnych braków pojedynczej osoby.