Jakie trzeba mieć kwalifikacje aby prowadzić biuro rachunkowe?

Na czym polega praca biura rachunkowego?

Biuro księgowe to podmiot gospodarczy, który świadczy takie usługi jak dla przykładu ogarnianie ksiąg rachunkowych, gromadzenie i trzymanie wszystkich dokumentów księgowych, prowadzenie sprawozdań finansowych, ustalanie wyniku finansowego a także wycena aktywów i pasywów oraz określanie ich rzeczywistej wartości.

Kto może prowadzić biuro rachunkowe?

W 2014 roku funkcja księgowego została uwolniona, co znaczy, że nie ma potrzeby ukończenia specjalistycznych studiów oraz kursów w obrębie finansów żeby prowadzić biuro rachunkowe. Jedyne wymagania, które trzeba spełnić aby obsługiwać księgi rachunkowe to posiadanie bezwarunkowej zdolności do czynności prawnych. Czyli biuro księgowe mogą prowadzić osoby, które nie są karane za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi i za przekręty skarbowe. W dodatku osoba na stanowisku księgowym musi wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jeżeli księgowy przed 2014 rokiem otrzymał certyfikat księgowy czy też świadectwo kwalifikacyjne to wciąż będzie mógł się nim posługiwać, powinno się jednak być świadomym, że żaden dokument nie jest aktualnie potrzebny aby zgodnie z przepisami pracować w tym zawodzie.

O czym należy pomyśleć otwierając biuro rachunkowe?

Co prawda żeby prowadzić biuro rachunkowe nie trzeba mieć wykształcenia rachunkowego ani doświadczenia w rachunkowości, jednak niezbędne jest bieżące zdobywanie wiedzy z prawa podatkowego i gospodarczego. Ustawy te bardzo szybko ulegają zmianie i aktualizacją a każdy księgowy ma obowiązek ciągle tę wiedzę przyswajać.

Dodatkowo otwierając biuro rachunkowe musisz być świadom, że Klienci mogą traktować Cię jako doradcę. Do Twoich obowiązków więc poza prowadzeniem ksiąg rachunkowych może być analizowanie sytuacji materialnej firmy i dostosowywanie odpowiednich form finansowania albo wyszukiwanie sposobów na rozwiązanie problemów finansowych. Nie posiadając/mając właściwej wiedzy możesz szybko stracić ich zaufanie a to skutkuje stratą klientów.

Jak można zauważyć nie trzeba mieć wykształcenia finansowego aby prowadzić biuro księgowe ale opanowanie takiej wiedzy samodzielnie może być bardzo trudnym zadaniem.

Źródło: Księgowa z Gdańska