Jakie perspektywy zawodowe ma monter instalacji sanitarnych?

Monter instalacji sanitarnych jest relatywnie trudnym i złożonym zawodem. Wynika to głównie z tego, że instalacje sanitarne i gazowe są bardzo różnorodne. Osoby, które wykonują ten zawód muszą mieć szeroką wiedzę z dziedziny instalacji gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, grzewczych, wentylacyjnych. Specjaliści z zakresu instalacji sanitarnych odpowiedzialni są nie tylko za montaż, ale także za ich bezawaryjne funkcjonowanie. Jeżeli trzeba wykonują również modernizację, konserwacje czy naprawę. Taki pracownik powinien także posiadać wiedzę z dziedziny spawania, gdyż często jest potrzeba spawania rur. Musi posiadać również umiejętność planowania, żeby móc wyznaczać miejsce montażu instalacji. Jest to profesja wymagająca skończenia 3 letniej szkoły zawodowej. Uzyskanie umiejętności w zakresie montażu instalacji sanitarnych poświadczane jest zaliczeniem egzaminu zawodowego. W całej branży budowlanej brakuje wyspecjalizowanych fachowców, dlatego jest to wyjątkowo ceniony przez pracodawców zawód.  

Wymagania jakie musi spełnić kandydat, aby móc kształcić się w zawodzie

Kandydat chcący kształcić się na kursie “monter instalacji sanitarnych” powinien posiadać dobre zdrowie fizyczne i psychofizyczne. Takiej pracy nie może rozpoczynać osoba, która ma problemy np. ze wzrokiem czy z kręgosłupem. Wymagane jest odpowiednie rozróżnianie kolorów, dobry zmysł równowagi, czucie dotykowe, czy zręczność dłoni. Pracownik, który wykonuje ten zawód musi również wyróżniać się wytrzymałością na długo trwający wysiłek, cierpliwością, starannością oraz zdolnością podejmowania szybkich decyzji.  Charakter pracy wymaga także wykazanie się zdolnością współpracy, ale i jednocześnie samodzielnego działania. Nie można zapomnieć, że jak większość zawodów tego typu także i ten obarczony jest pewnym ryzykiem. Z uwagi na pracę ze szkodliwymi substancjami istnieje niebezpieczeństwo zatrucia. Pracownik ten ma także często styczność z niemałą ilością pyłu, co może przyczynić się do pylicy płuc. Zawód mogą wykonywać również osoby niedosłyszące – ta wada nie uniemożliwia prawidłowego wykonywania pracy.

Jakie są warunki w pracy montera instalacji sanitarnych?

Zawód montera instalacji sanitarnych charakteryzuje się dużą różnorodnością zadań. Można {wyodrębnić|wyróżnić| trzy grupy stanowisk odpowiedzialne:

  • montaż instalacji sanitarnych,
  • konserwacja i naprawa sieci sanitarnych,
  • wykonawstwo robót.

Profesjonalny pracownik może założyć własną firmę, oraz znaleźć pracę zarówno w większych jak i niewielkich przedsiębiorstwach budowlanych. Praca szczególnie w większych przedsiębiorstwach może wiązać się z częstymi wyjazdami. Tego typu przedsiębiorstwa najczęściej oferują usługi na terenie całego kraju. Ważne jest, aby monter instalacji sanitarnych miał zdolność pracy w zespole, ponieważ wykonywane zadania często obligują do ścisłej współpracy i sprawnej wymiany informacji między pracownikami. Zamontowanie takich instalacji ma miejsce zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak również na wolnym powietrzu. Charakter wykonywanych zadań naraża pracowników na pracę w dużym hałasie, oraz różnej temperaturze powietrza. Należy pamiętać, że monterzy zazwyczaj narażeni są również na niebezpieczne warunki pracy jak ruchome części maszyn, prąd, szkodliwe substancje, gazy pod ciśnieniem a także wibracje. 

Możliwości rozwoju w zawodzie monter instalacji sanitarnych

Aby dostać tytuł montera instalacji sanitarnych kandydat musi uzyskać pozytywne oceny w 3 – letniej szkole branżowej pierwszego stopnia. Kwalifikacje BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych można otrzymać po zaliczeniu egzaminu zewnętrznego. Kandydat wówczas dostaje tytuł montera sieci i instalacji sanitarnych. Warto „iść za ciosem” i kontynuować naukę w tym zakresie w szkole branżowej drugiego stopnia, żeby móc przystąpić do egzaminu z dziedziny kwalifikacji BD.22 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych i dostać tytuł technika inżynierii sanitarnej. Profesja ta daje sporo możliwości rozwoju, a zapotrzebowanie na takich fachowców na rynku jest naprawdę duże. Nie można zapomnieć, że jest także możliwość zdobycia kwalifikacji w Związku Rzemiosła Polskiego i otrzymania dyplomu czeladnika. Umożliwia to w przyszłości starać się o tytuł mistrza. W tej profesji można zatrudnić się jako szeregowy pracownik, ale po zdobyciu właściwych kwalifikacji nic nie stoi na przeszkodzie, aby dostać stanowisko kierownicze. Z pewnością jest to cenny, cieszący się popytem zawód niemal gwarantujący otrzymanie zatrudnienia. Dobry fachowiec ne pewno nie będzie narzekał na brak zajęcia.