Jak pracuje się z dziećmi w nowoczesnym przedszkolu?

Świat podlega zmianom, a wraz z nim rozwijają się metody, które się wykorzystuje. Także proces edukacji jest całkowicie inny niż przed laty. W dzisiejszych czasach, w dobie zalewu wszelkiego typu informacji potrzebne jest wyekstraktowanie priorytetów. Dotyczy to szczególnie najmłodszych. Przedszkolaki nie potrafią się określić – są zainteresowane cały(m) świat(em). Rolą nauczycieli w przedszkolu jest pomóc im poznawać ten świat możliwie jak najszerzej. Fundamentem współczesnego przedszkola musi być interdyscyplinarność. Taka droga pozwala dziecku dowiedzieć się jak najwięcej i samodzielnie wybierać czym się interesują.

Przedszkole – jakie metody wychowawcze w nim panują

Niezależnie od miasta(o) czy dzielnicy(ę), w której znajduje się przedszkole, sposoby wychowawcze powinny być zazwyczaj podobne. Nieistotne czy to Mokotów czy Wawer – przedszkole zawsze musi stawiać nacisk na ogólny rozwój młodego człowieka. Istotne jest wskazywanie dziecku zasad moralnego postępowania. Powinno się zwracać uwagę na zachowanie dziecka i informować je o prawidłowych wzorcach. Nauka tego rodzaju wzorców polega na tworzeniu dobrych skojarzeń w głowie malucha. Opiekun powinien zwracać uwagę na dobre(y) humor dziecka. Wykluczone jest krzyczenie czy karanie. Powinno się wyjaśniać pewne kwestie spokojnym głosem. Stała budowa pozytywnej relacji powoduje, że dziecko po jakimś czasie akceptuje zasady i wchłania jako własne. Oprócz tego niepomijalną kwestią jest rozmawianie z dziećmi o uczuciach. Otwarte mówienie o tym co się czuje uczy dziecko empatiii(ę) i większe(go) zrozumienia(e) drugiej osoby.

Jakie metody wykorzystuje się pracując z dziećmi?

Oczywiście każde przedszkole ma swoje(imi) metody(ami) pracy z maluchami. Sporo z nich stawia na specjalizację. Jest to technika, gdzie do wiodącej dziedziny dokłada się tematykę ogólną. Występuje parę powszechnie adaptowanych metod, które cechują się skutecznością. Warto je poznać:

  • metoda bloków tematycznych – wyznacza się główny blok tematyczny, wokół którego orbitują wszelkie zajęcia w danym okresie. Tematykę bloków wskazuje się na bazie zainteresowań podopiecznych, opiekunów i wychowawców. Często opiera się ona na aktualnych wydarzeniach czy porach roku.
  • metoda kącików tematycznych – bazuje na podziale sali na kilka części o różnej tematyce. Dziecko ma swobodę decyzji, w jakim otoczeniu chce spędzać czas. Tego rodzaju metoda uskutecznia realizację planu nauczania w małych grupach. Dzięki temu wychowawcy mogą poświęcić więcej czasu na pracy(ę) indywidualną z najmłodszymi. Niewielkie grupy zachęcają również dzieci do wchodzenia w interakcje z rówieśnikami.
  • metoda projektów badawczych – naciska na wartości poznawczej danych zajęć. Dzięki pracę samodzielną lub grupową dzieci dążą do znaleźć(enia) odpowiedź(i) na zadane im pytania dotyczące określonego tematu. Poza rozszerzaniem wiedzy, metoda uczy dzieci inicjatywy i dociekliwości
  • metoda portfolio – poprzez zbieranie(u) prac, dokumentów i zdjęć w trakcie pobytu w przedszkola(u) można zaprezentować postępy jakie dziecko zrobiło przez ten okres. Jest to swego rodzaju teczka stanowiące opowieść(ią) o postępach malucha. Zarówno opiekun, jak i dziecko mogą w ten sposób prześledzić rozwój i poddać analizie czas spędzony w przedszkolu. 

Typowy dzień w nowoczesnym przedszkolu

Dzieci dosyć szybko ulegają rozkojarzeniu. W związku z tym istotna jest dynamika i stałe wzbudzanie zainteresowania. Jak zatem prezentuje się klasyczny dzień w przedszkolu? Na początek zabawa w kręgu – maluchy i wychowawca gromadzą się w kręgu i następuje przedstawienie do tematu przewodniego. Następnie pora na zajęcia wiodące – mogą one być związane z rozwijaniem wiedzy językowej(ych), matematycznej(ych), jak również z muzyką czy plastyką. W dalszej kolejności pora na jakże ważne w przypadku młodych ludzi zajęcia ruchowe. Bez względu na pogodę odbywają się one na dworze. Potem, po harcach należy coś przekąsić i można wracać do zabawy w kącikach tematycznych. Jak widać dzieci otrzymują wystarczająco dużo bodźców, które pozytywnie wpływają na ich rozwój.