Dowiedz się, kim tak właściwie jest mecenas?

Tytuł „mecenasa” nie jest tytułem zawodowym, ale zwrotem grzecznościowym, wykorzystywanym zarówno wobec radców prawnych jak i adwokatów, a coraz częściej także względem aplikantów tych zawodów prawniczych.
Praktycznie oznacza to, iż mecenasem określić można jednocześnie radcę prawnego, jak i adwokata. Uważa się również, iż terminem tym określać wolno magistrów prawa, chociaż to praktykuje się rzadziej.

Osoba, która ukończyła studia prawnicze, ale nie zakończyła żadnej z aplikacji prawniczej, przeważnie nazywana jest po prostu prawnikiem. Nazwa „mecenas” w stosunku do osób wykonujących jeden z zawodów prawniczych jest stosowane jedynie w polskim Państwie – w pozostałych krajach nie spotyka się go w takim użyciu.

Tytuł ten jest jedynie umowny i nie notuje się go w jakimkolwiek z aktów prawnych obowiązujących obecnej chwili w Polsce. Oznacza to, że w przeciwieństwie do tytułów „adwokat” a także „radca prawny” tytuł „mecenas” nie podlega jakiejkolwiek ochronie prawnej.
Biorąc pod uwagę, że mecenasem określa się adwokatów oraz radców prawnych to, aby w pełni pojąć istotę tego zwrotu grzecznościowego, niezbędne jest przybliżenie zakresu obowiązków tych dwóch zawodów prawnych.

Warto jednakże zaakcentować, że z uwagi na powiększający się zakres kompetencji radców prawnych w ostatniej dekadzie rozbieżności między nimi, a adwokatami stają się niewielkie.

Jakie są rozbieżności między adwokatem a radcą prawnym?

Praktycznie rzecz ujmując tytuł adwokata może otrzymać osoba, która najpierw zakończyła pięcioletnie studia prawnicze, po których zaliczyła trwającą 3 lata aplikację adwokacką prowadzoną przez odpowiedni samorząd zawodowy. Co ważne, samo zakończenie aplikacji nie wystarcza, aby zostać adwokatem w Warszawie; niezbędne jest także pozytywne zaliczenie ostatecznego egzaminu adwokackiego, który jest realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wówczas wtenczas dana osoba zostaje wpisana na listę adwokatów i może korzystać z tego tytułu w swojej praktyce zawodowej.

Na czym polega odmienność w zatrudnieniu adwokata a radcy prawnego?

Należałoby przy tej okazji dorzucić, że w przypadku radcy prawnego droga do zdobycia tytułu zawodowego jest właściwie jednakowa – wyłączna rozbieżność polega na tym, że aplikację radcowską prowadzi inny samorząd zawodowy, a po skończeniu aplikacji osoba pozostaje wpisana na listę radców prawnych.
Zarówno adwokat, a także radca posiadają niemalże ten sam zakres obowiązków. W obecnej chwili obowiązującą i kluczową rozbieżnością pomiędzy tymi dwoma zawodami prawnymi jest niemożliwość zatrudnienia adwokata na podstawie umowy o pracę.

W praktyce oznafcza to, że adwokat może współdziałać z firmą bądź osobą fizyczną jedynie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Z kolei radca prawny może zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Niemniej jednak, radca prawny nie może wtedy reprezentować klientów w sprawach karnych a także karnoskarbowych w charakterze obrońcy. Co ciekawe, to ograniczenie nie tyczy się pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.