Czym obecnie zajmuje się tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły – niemal każdy o nim słyszał, ale nie każdy właściwie wie co robi i jaki jest zakres jego odpowiedzialności. Czasami urzędy obligują do tłumaczenia wybranych dokumentów na inny język obcy. W takiej sytuacji oczywiste jest, że będziemy potrzebowali przede wszystkim rzetelnego tłumaczenia. Czasami, zwłaszcza jeśli chodzi o dokumenty bardzo ważne jest, że nie chcemy odpowiadać za błędy tłumacza. Wtedy trzeba skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego. Można powiedzieć, że jest to osoba zaufania publicznego. Przekazując dokumenty do tłumaczenia takiemu profesjonaliście możemy być pewni, że tłumaczenie będzie najwyższej jakości. Jest to zawód, rejestrowany na liście Ministerstwa Sprawiedliwości i regulowany przez odpowiednie przepisy. Czym dokładnie zajmuje się tłumacz przysięgły? Jaką odpowiedzialność ponosi za swoją pracę? Czy każdy może zostać tłumaczem przysięgłym?

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

To, jak zdobyć zawód tłumacza przysięgłego regulowane jest przez właściwą ustawę. Oczywiście taka osoba musi ukończyć studia wyższe z zakresu filologii, lub podyplomowe w zakresie tłumaczeń. Tłumacz przysięgły języka angielskiego powinien ukończyć studia wyższe z filologii angielskiej, a tłumacz języka niemieckiego filologię germańską. Bezwzględnie musi mieć obywatelstwo polskie, a także być osobą niekaraną. Taki tłumacz w Polsce na pewno powinien znać język polski, a także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Z tego względu, że tłumacz jest osobą zaufania publicznego, obowiązuje go stosowny egzamin z tłumaczeń z języka polskiego na obcy, i w drugą stronę. Trzeba pamiętać, że każdy język ewoluuje, przez co itotne jest, żeby taka osoba ciągle poszerzała swoją wiedzę z tej dziedziny. Taki specjalista z pewnością musi być odpowiedzialny, ponieważ często pracuje na dokumentach poufnych. 

Czym właściwie zajmuje się tłumacz przysięgły?

Zakres wszelkiego rodzaju pism i dokumentów, jakie tłumaczy taki profesjonalista jest bardzo rozległy. Oczywiście poza tłumaczeniem na piśmie tłumacz w swojej ofercie ma także tłumaczenia ustne.  Dokumenty i pisma z jakimi pracuje tłumacz przysięgły to m.in.:

 • kwestionariusze osobowe;
 • korespondencja,
 • umowy cywilno – prawne,
 • oferty handlowe,
 • prace magisterskie,
 • rozliczenia podatkowe,
 • wszelkiego rodzaju zaświadczenia z urzędów,
 • zaświadczenia o zameldowaniu,
 • umowy kupna- sprzedaży pojazdów,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów.

Na pewno nie jest to kompletna lista dokumentów jakie są oddawane do tłumaczenia. Takich różnego rodzaju pism jest o wiele więcej. Kiedy wymagane jest tłumaczenie ustne? Zdarzają się sytuacje, kiedy niezbędne jest tłumaczenie ustne, są to m.in.:

 1. tłumaczenia w czasie zakupu nieruchomości w biurze notarialnym,
 2. tłumaczenia w czasie rozmów handlowych,
 3. tłumaczenia w czasie wizyt w urzędach,
 4. tłumaczenia na wszelkiego rodzaju konferencjach oraz wiele innych. 

Czasami takie biura tłumaczów przysięgłych np. w Gdyni organizują również specjalistyczne szkolenia językowe dla przedsiębiorstw. 

Jakie są różnice pomiędzy tłumaczem przysięgłym a zwykłym?

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie artykułu, książki albo jakiejś instrukcji obsługi, należy wówczas iść do zwykłego tłumacza. Natomiast jeśli chodzi o tłumaczenie np.: aktów notarialnych, dokumentów bankowych, dokumentów przetargowych, aktów urodzenia, potrzebna jest pomoc tłumacza przysięgłego. Także przy tłumaczeniach prac magisterskich albo dyplomowych wymagany jest tłumacz przysięgły. Jego podpis i pieczęć pod przetłumaczonym pismem nada mu odpowiedniej mocy prawnej. Ważną różnicą między tłumaczem zwykłym a przysięgłym, jest także zakres odpowiedzialności.

Tłumacz przysięgły swoją pieczęcią gwarantuje, że dokonane przez niego tłumaczenie jest solidne i bezbłędne. Ponosi on odpowiedzialność cywilną za ewentualne niepoprawności czy braki. Jeżeli klient poniesie stratę wynikającą z błędu tłumacza, może dochodzić odszkodowania od niego. Czasami, kiedy błąd jest naprawdę dużej wagi, może skończyć się to utratą prawa do wykonywania zawodu. Dlatego niezwykle ważne jest, żeby taka osoba stale podnosiła swoje kwalifikacje, aby nie ponosić dużych konsekwencji. Zawód tłumacza przysięgłego jest na pewno trudnym zawodem, oraz wyjątkowo odpowiedzialnym. Przez to nie każdy może nim zostać. Na pewno oprócz perfekcyjnej znajomości języka, powinien mieć odpowiednie zdolności.