Co to jest księgowość uproszczona?

Mała księgowość jest jednym ze sposobów rozliczania przedsiębiorcy lub osoby fizycznej z fiskusem. Potocznie nazywa się to mała księgowość. Dokładniej mówiąc istnieją trzy sposoby: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany i podatkowa księga przychodów i rozchodów. Kryterium używania z tego sposobu jest nie przekroczenie rocznego przychodu 2 000 000 euro. W sytuacji, kiedy kwota ta zostanie przekroczona, niezbędne jest przejście na pełną księgowość. Warto wspomnieć, że ten sposób rozliczenia może być prowadzony osobiście przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność, nie ma potrzeby korzystania z usług biura rachunkowego. Jedynym warunkiem jest poznanie podstawowych przepisów prawa zarówno podatkowego, jak i gospodarczego. 

Kto może skorzystać z księgowości uproszczonej?

Każdy właściciel firmy po założeniu firmy zadaje sobie pytanie jaką księgowość prowadzić? Próg dochodów oblicza się jest po kursie ogłoszonym przez NBP 30 września w rokpoprzedający dany rok obrotowy. Jest to podstawowe kryterium. Przekroczenie tego limitu uniemożliwia skorzystanie z metod rozliczania małej księgowości. Podmioty mogące korzystać z księgowości uproszczonej to:

  • spółki cywilne,
  • spółki jawne,
  • spółki partnerskie,
  • osoby fizyczne,
  • spółki socjalne.

Księgowość uproszczona- najważniejsze fakty

Księgowość uproszczona to przede wszystkim łatwe metody rejestrowania finansów firmy. Każda z tych metod ma za zadanie w nieskomplikowany sposób opodatkować finanse firmy, oraz w miarę możliwości nie generować wyższych kosztów. Jest to o tyle prosta metoda, że większość przedsiębiorców może poradzić sobie z nią osobiście. Jakie są metody prowadzenia księgowości uproszczonej?

  • Karta podatkowa – w tym przypadku kwota podatku jest niezmienna- nie zależy uzyskiwanych dochodów. Wysokość podatku ustalana jest na podstawie informacji o prowadzonej działalności, liczby pracowników a także o ilości mieszkańców danej miejscowości. Zazwyczaj nie każdy właściciel firmy może korzystać z tego sposobu, gdyż ma on dosyć zawiłe kryteria.
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – w tej metodzie prowadzi się dokument, gdzie odnotowywane są wszystkie koszty i przychody przedsiębiorstwa. Na tej podstawie oblicza się podatek. Jest to najpopularniejsza metoda, a jaj plusem jest to, że przedsiębiorca nie płaci podatku w jeśli nie ma zysków.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – tutaj chodzi o to, aby podatnik zapłacił określoną stawkę podatku, który zależy od rodzaju działalności. Minusem tego jest, że jeżeli przychody są niższe od kosztów, nadal jest obowiązek opłacenia podatku. 

Księgowość pełna a uproszczona

Oczywiście wybrane spółki nie mogą wybrać jeśli chodzi o wybór rozliczania się z urzędem skarbowym. Mają odgórnie narzucony nakaz prowadzenia pełnej księgowości- sytuacja ta dotyczy spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, kapitałowych, a także wszystkich podmiotów gospodarczych, których dochody przewyższają kwotę 2 000 000 euro. Można powiedzieć, że mała księgowość jest tylko dla wybranych firm. Jeśli chodzi o pełną księgowość teoretycznie każde przedsiębiorstwo może z niej korzystać. Trzeba tylko pamiętać, że nie zawsze jest to opłacalne w przypadku niewielkich gospodarczych.